نسخه خوانی

ایمنی شغلی در بیمارستان + دانلود کتابچه

مشاهده : 5,061 بار بدون دیدگاه نویسنده: داود وکیلی
دانلود رایگان اپلیکیشن نسخه خوانی

کتایچه ایمنی شغلی،بهداشت حرفه ای ، بهداشت حرفه ای در بیمارستان،طب کار در بمیارستانها

بنام خداوند خوبی ها

ایمنی شغلی و طب کار در بیمارستان

طبق آمار سازمان جهـانی بهداشت (WHO ) تقریبـاً ۴۵ درصد جمعیت دنیا و ۵۸ درصـد افـراد بالای ۱۰ سال در شمار نیروی انسانی کار جهانی قرار دارند . این جمعیت برای آسایش و رفاه خود ، خانواده و جامعه شان ۳ /۱ ازعمر دوران جوانی خود را در محیط کار صرف می کنند . کار در شرایط مطلوب تأثیر ویژه ای بر رفاه ، سلامت جسمی ، روانی و اجتماعی افراد شاغل دارد جنبه های مثبتی که دارد ، می تواند در صورت عدم پیش بینی های لازم اثرات سوء برسلامتی شاغلین داشته باشد.

طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی هدف بهداشت کار را چنین تعریف کرده است:

ارتقاء وحفظ بالاترین درجه ممکن سلامت جسمی، روحی ، روانی واجتماعی کارکنان تمام مشاغل .

از دیدگاه طب کاربیماریها بطورکلی به سه دسته تقسیم می شوند:

  1. بیماریهای شایع در جامعه
  2. بیماریهای مربوط به کار
  3. بیماریهای ناشی ازکار

بیماریهای ناشی از کار

بیماریهای ناشی از کار بیماریهایی هستند که به علت مواجهه با عوامل فیزیکی ، شیمیایی ، بیولوژیکی یا سایکولوژیکی در محیط کار بوجود می آیند. این عوامل که بوضوح در محیط کار مشخص می باشند، برای ایجاد بیماری ناشی از کار ضروری هستند. بعبارت دیگر بیماریهای ناشی از کار بعلت اشتغال به یک کار و تحت شرایط موجود در آن بوجود می آیند.

مثل: آزبستوز، مسمومیت با سرب، بیماریهای شنوایی ناشی از سروصدا، بیماریهای ناشی از کار در فشار بالا و پایین اتمسفر، بیماریهای ناشی از پرتوها و نظایر اینها.

بیماریهای مرتبط با کار

منشاء بیماریهای مرتبط با کار چند عاملی است وعبارت از بیماریهایی هستند که ممکن است بطور نسبی تحت تأثیر شرایط زیان آور کار به وجود آیند، ولی ضرورتی ندارد که در هر مورد از این بیماریها یک عامل خطر مشخص وجود داشته باشد. بیماریهای مرتبط با کار معمولاً در افراد جامعه دیده می شود. مشخصات فردی، عوامل محیطی، فرهنگی و اجتماعی بعنوان عامل خطر در این بیماریها نقش دارند. نقش کار ممکن است در ارتباط با علت آنها باشد واحتمالاً حالت زمینه ای و موجود را تشدید کند. از بیماریهای مرتبط با کار می توان به افزایش فشار خون ، بیماریهای عروق کرونر قلب ، بیماریهای سایکوسوماتیک ، اختلالات عضلانی اسکلتی و بیماریهای تنفسی غیراختصاصی مزمن مثل برونشیت مزمن اشاره نمود.

جدول ۱-۲) عوامل زیان آور خطرات موجود در محیط کار

 

بیماریهای زیان آور اثرسوء سلامتی یا نتایج دیگر
عوامل فیزیکی مثل سروصدا وارتعاش کاهش شنوایی ناشی از سر و صدا بیماریهای انقباض عروقی تروماتیک
عوامل زیان آورشیمیایی مسمومیتها، فیبروزها ، سرطانها ، آلرژیها ، آسیبهای دستگاه عصبی
عوامل فیزیکی عفونتها ، آلرژیها
فشار روحی روانی فشار روحی، نارضایتی شغلی، افسردگی، آسیب روحی
عوامل ارگونومیکی آسیب های کششی، استرس ذهنی، کاهش بهره وری و کیفیت کار
عوامل خطر مکانیکی حوادث و آسیب های ناشی از کار

 

مخاطرات بیمارستانی

تعداد محدودی محیط کاری وجود دارد که شرایط حاکم برآنها به سختی شرایط موجود در بیمارستان باشد. در بیمارستان علاوه بر آنکه نیازهای اولیه درمانی برای تعداد بیشماری از افراد (بیمار) فراهم می شود ، به دلیل وجود موقعیت ها و بخش های مختلف ، مواد موجود و مصرفی و نیز روشهای کاری، مکانی برای آموزش و پژوهش نیز می باشد . بنابراین فهرست گسترده ای از مخاطرات بالقوه مانند: پرتوها، مواد شیمیایی سمی، مخاطرات بیولوژیکی ، حرارت ، صدا ، گرد و غبار و استرس… در بیمارستان وجود دارد.

کارکنان بخش تعمیر و نگهداری (تأسیسات) در مواجهه با حلال ها ، آسبست و مخاطرات الکتریکی قرار دارند . افرادی که در داخل یا اطراف اتاقهای حاوی دیگهای بخار کار می کنند در معرض مواجهه با میزان بالای حرارت و صدا می باشند.

کارکنان بخش نظافت بیمارستان ، در مواجهه با شوینده ها و مواد ضد عفونی کننده می باشند که همین موضوع دلیل راشهای پوستی و تحریکات چشم و گلو می باشد. آنها در معرض خطر مواجهه با هپاتیت و سایر بیماریهای ناشی از سوزنهای تزریق که به درستی دفع نشده اند ، قرار دارند . آسپرین و استرین نیز از دیگر مشکلات این کارکنان محسوب می شود.

کارکنان بخش سرویس های غذایی دارای مشکلاتی مانند بریدگی در نتیجه تماس با وسایل تیز و برنده، سوختگی ناشی از سطوح داغ و خطوط بخار ، سقوط روی سطوح لغزنده ، خستگی و استرس ناشی از ایستادن برای مدت طولانی در فضاهای گرم می باشند. پرتوهای غیر یونیزان از اجاق های مایکرویو که به نادرستی نگهداری می شوند نیز یک خطر بالقوه محسوب می گردد. راشهای پوستی ناشی از مواد غذایی خام (گوشت، ماهی…) ، شوینده ها ، رطوبت و همچنین مواجهه با سر و صدا نیز برای این کارکنان ثبت شده است.

تمامی پرستاران با مشکلات جدی مانند : مواجهه با بیماریهای عفونی و مواد سمی، صدمات ستون فقرات پشتی و پرتو گیری روبرو هستند . همچنین مواجهه با اهمیت کمتر از آنچه در بالا ذکر شد مانند : استرس و نوبت کاری را نیز می توان نام برد.

تکنسین های رادیولوژی در معرض پرتوگیری ناشی از پرتو ایکس و ایزوتوپ های رادیواکتیو می باشند. علیرغم صحت عملکرد تجهیزات ، به دلیل عملکرد ناصحیح شاغلین (مانند نگهداری نوزادان زیر امواج الکترومغناطیس بدون استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب) و یا از طریق سرایت بیماریهای عفونی از سوی بیماران ، خطرات می توانند ایجاد شوند . تکنسین های رادیولوژی با مخاطرات شیمیایی نیز در تماس هستند.

کارکنان بخش های جراحی (زن و مرد) می توانند در نتیجه تماس با پسماندهای گازهای هوشبری ، در معرض افزایش بروز مشکلات باروری باشند . مخاطرات دیگری نظیر بریدگی ، زخم و جراحت ، عفونت ، پرتوگیری و خطرات الکتریکی را نیز می توان برای آنها برشمرد.

آژانسها و سازمانهای ایمنی بهداشت شغلی

Occupational Safety and Health Administration) OSHA)

این سازمان مسئول ترویج استانداردهای شغلی در بسیاری از محیط های کار (شامل سازمان ها و بیمارستانها) می باشد.

این سازمان استانداردهای ویژه ای را برای مخاطراتی مانند سرو صدا ، جیوه ، اکسیداتیلن و آسبست ارائه نموده است . همچنین یکی از بندهای استاندارد مربوطه اعلام می دارد که کارفرمایان باید برای کارکنانشان محیط کاری عاری ازمخاطراتی با پتانسیل ایجاد آسیب های جسمی وخیم یا مرگ را فراهم نمایند…

 

National Institute for Occupational Safety and Health) NIOSH)

این سازمان هدایت برنامه های تحقیقاتی را بر مبنای مخاطرات محیط کار و توصیه استانداردهای جدید و یا بهبود استانداردهای موجود بهOSHA را برعهده دارد. همچنین این سازمان مخاطرات ویژه محیط کار را در پاسخ به درخواست کارکنان و یا کارفرمایان مورد بررسی قرار می دهد.

 

(Centers for Disease Control) CDC

این سازمان مسئول پیگیری و بررسی بیماری های عفونی در بیمارستان می باشد . جمع آوری اطلاعات آن بصورت روزانه ، هفتگی ، ماهانه و سالیانه برای بیماریهای عفونی و بر اساس برنامه های کنترل عفونت در بیمارستان و بر اساس مشکلاتی که به تازگی ظاهر شده اند ، می باشد .این سازمان همچنین مسئولیت ارائه توصیه های لازم برای کنترل عفونت را داراست .

 

(Health Resources and Services Administration) HRSA

این سازمان حداقل ملزومات از لحاظ ساختمانی و تجهیزاتی را برای بیمارستانها و سایر خدمات پزشکی منتشر نموده است .

 

 

 

(Nuclear Regulatory Commission) NRC

این کمیته استانداردهایی را برای بخش پزشکی هسته ای دربیمارستان تهیه نموده و بخشهای پزشکی هسته ای در بیمارستان ها را وادار به اجرای این استانداردها می نماید .

 

(National Fire Protection Association) NFPA

این مؤسسه استاندارد ایمنی بمنظور حفاظت در برابر حریق در سازه ها و ساختمان ها و نیز اساسی ترین و کاملترین کدهای مربوط به ایمنی حریق در بیمارستان ها را تدوین می نماید .

 

برنامه های ایمنی و بهداشت در بیمارستان

چک لیست مورد نیاز بمنظور ایجاد برنامه ایمنی و بهداشت شغلی در بیمارستان

 

ردیف چک لیست مورد نیاز بمنظور ایجاد برنامه ایمنی و بهداشت شغلی در بیمارستان

 

۱

 

 

 

 

 

حمایتهای مدیریتی

 

 

–         تشکیل کمیته ایمنی و بهداشت

 

–         به کارگیری یک کارشناس ایمنی، کارشناس بهداشت حرفه ای و سایر افراد مسئول

 

–         اختصاص بودجه برای ارزیابی و پایش مخاطرات، کنترل های اجرایی و هدایت معاینات بالینی.

 

 

۲  

 

 

 

 

شناسایی خطر

 

 

–         هدایت و بررسی های دوره ای مخاطرات

 

–         به دست آوردن برگه ایمنی مواد و سایر اطلاعات در مورد مخاطرات بالقوه (MSDS)

 

–          نگهداری فهرست مواد شیمیایی مخاطره آمیز و موادی که ذخیره و یا به کار گرفته می شوند به تفکیک واحدها و بخشهای مختلف

 

 

 
۳ ارزیابی مخاطرات  

–         هدایت و اجرای بازرسی های ایمنی و پایش از جنبه بهداشت صنعتی   برای مخاطرات جدی و برآورد ملزومات کنترل مخاطرات

–         هدایت و مدیریت ارزیابی های پزشکی

–         انتخاب برنامه های بهداشتی و پزشکی مناسب

 

۴ آموزش  

–         راه اندازی ، توسعه و تکمیل برنامه های آموزشی برای کارکنان ، برمبنای مسئولیت های کاری

 

۵ کنترل ها  

–         انتخاب اقدامات کنترلی مناسب و کنترلهای اجرایی و برنامه های بهداشتی- پزشکی با در نظر گرفتن مخاطرات ارزیابی شده

 

۶ بازنگری برنامه ها  

–         بازبینی نتایج بازرسی های دوره ای ایمنی، پایش بهداشت صنعتی و برنامه های بهداشتی- پزشکی به منظور شناخت الگوی مخاطرات ارزیابی منابع برنامه های ایمنی ، بهداشتی و به منظور برآورد مؤثربودن کنترل ها

–         تغییر برنامه های ایمنی و بهداشت هنگام معرفی مواد یا فرایندهای جدید و یا شناسایی مخاطرات جدید بعد ازبازنگری روشهای کاری

 

۷  

ثبت و نگهداری نتایج

–         نگهداری نتایج تمامی بررسی ها، ارزیابی ها، پایش ها، فعالیت های تصحیحی و معاینات پزشکی کارکنان ، موارد ثبت شده باید با مقرارت سازمان و کاربرد های خاص نگهداری منطبق باشد.

 

+++ موارد بالا بخشی از کتابچه بهداشت حرفه ای و طب کار در بیمارستان می باشد که می توانید فایل ورد این کتابچه ۷۶ صفحه ای رو از سایت مهندسی بهداشت محیط ایران با مبلغ بسیار ناچیز(مبلغ حمایتی از سایت ) دانلود بفرمائید .

فایل دانلودی شامل 76 صفحه ورد منظم تایپ شده می باشد .

قبل از خرید بخاطر داشته باشید


پس از پرداخت آنلاین در محیطی امن ، با کلیه کارتهای بانکی لینک دانلود برای شما فعال خواهد شد . پشتیبانی 24 ساعته و هفت روز هفته با ایمیل و تلفن – به بخش تماس با ما مراجعه کنید .

مشخصات این مجموعه


فرمت فایل :

حجم فایل :

پرداخت در محیطی کاملا امن

دانلود بلافاصله پس از پرداخت

قیمت: 2700 تومان

خرید
نویسنده : داود وکیلی

درود بر شما ؛ داود وکیلی هستم ، کارشناس بهداشت محیط و ساکن شهر خوی . کار طراحی و تولید محتوا رو دنبال میکنم . طراحی رو صرفا برای کارهای خودم انجام میدم . امیدوار هستم که وبسایت مهندسی بهداشت محیط ایران براتون مفید باشه.

برنامه اندروید نسخه خوانی - دانلود رایگان از کافه بازار

بدون دیدگاه


دیدگاه خود را بنویسید
توجه مهم : دیدگاه های شامل توهین و بی احترامی و تبلیغاتی پذیرفته نخواهد شد.

محصولات فروشگاه ما

نمایش همه محصولات
پاورپوینت شکستگی استخوان

پاورپوینت شکستگی استخوان


شکستگی استخوان + دانلود پاورپوینت فارسی بنام خداوند بخشاینده مهربان و با سلام خدمت شما کاربر گرامی سایت مهندسی بهداشت محیط ...

مشاهده : 3,666 بار
جزوه کامل آلودگی هوا + دانلود

جزوه کامل آلودگی هوا + دانلود


با سلام خدمت شما دوست بهداشتی محیطی عیزیز؛ در این تایپک از سایت مهندسی بهداشت محیط ایران جزوه آلودگی هوا رو ...

مشاهده : 10,944 بار

مختصری درباره وبسایت علمی آموزشی مهندسی بهداشت محیط ایران

وب سایت مهندسی بهداشت محیط ایران از اردیبهشت ماه 1392 با هدف ارائه محتوای بهداشتی با محوریت مهندسی بهداشت محیط پا به دنیای مجازی گذاشته است.ما در سایت مهندسی بهداشت محیط ایران سعی در به اشتراک گذاری محتوای مفید برای دانشجویان و فارغ التحصیلان و همکاران بهداشتی داشته و تمام سعی خود را برای این مهم به کار گرفته ایم و در این مسیر نیز به پیشنهادات و انتقادات شما نیازمندیم. امیدوار هستیم بتوانیم قدمی هرچند کوچک در ارتقای سطح علمی همکاران و دانشجویان عزیز بر داشته باشیم.موضوع فعالیت ما علاوه بر بهداشت محیط ، بهداشت حرفه ای ، بهداشت عمومی ، تغذیه و رژیم درمانی و آموزش نسخه خوانی در داروخانه می باشد.